ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА 2019 година

За да можете да разчитате на социалните мрежи като маркетинг и рекламен канал и занапред, е необходимо да помислите върху това как потенциалните Ви клиенти ги ползват с днешна дата и как можете да се впишете в техния виртуален начин на живот. Ако вече сте готови да подобрите изживяването им като потребители на конкретната мрежа…