Изработка на сайт за Община Пордим. Сайтът е базиран на WordPress и отговаря на всички стандарти. Съвместим е с всички мобилни устройства и отговаря на законовите изисквания.